szakmai önéletrajz

Dr. Préda Katalin

preda_katalin2

1997-ben cum laude végzett a Janus Pannonius Tudományegyetem Állam – és Jogtudományi Karán. Ezt követően ügyvédjelölt, 2000-től ügyvéd, a Moldován, Marosi és Társai Ügyvédi Iroda tagja, 2005-től a Marosi, Préda és Társa Ügyvédi Iroda tagja és irodavezetője, 2016-ban megalapítja a Préda Ügyvédi Irodát. 2000-től az Internet Szolgáltatók Tanácsa mellett szervezett Választottbíróság, majd 2002-től 2008-ig és 2013-tól ismét a Pénz-és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság aktív bírája. Akkreditált mediátor, 2003-tól a Budapesti Ügyvéd-Mediátorok Szakmai Kollégiumának tagja. 2003-ban a Pécsi Tudományegyetemen Európa Jogi Szakjogász végzettséget szerez. 2006-ban Németországban a Német Szövetségi Ügyvédi Kamara ösztöndíjasaként német jogi továbbképzésen vesz részt, ezt követően rövid ideig egy német ügyvédi irodában dolgozik. Több nemzetközi jogi szervezet tagja és vezetőségi tagja, kiterjedt európai szakmai kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Főbb szakterületei: társasági jog, munkajog, ingatlanjog, elektronikus kereskedelem joga, üzleti szerződések, adatvédelem, nemzetközi magánjogi ügyek, nemzetközi öröklés és családjog. Peres eljárásokban történő képviselet ellátása mellett alternatív vitarendezéssel és mediációval is foglalkozik. Magyar anyanyelvén kívül angolul és németül beszél.

kapcsolat: katalin.preda@preda.hu

Partnerek

Irodánk olyan partnerekkel működik együtt, akiknek jelentős tapasztalata van a különböző gazdasági jogi kérdések megválaszolásában. Céges és magánszemély megbízóinknak átfogó és egyénre szabott jogi szolgáltatásokat kínálnak magyarországi és határon átnyúló ügyleteik megoldásához. Tanácsadói és okiratszerkesztői tevékenységük mellett nagy tapasztalattal rendelkeznek a peres és peren kívüli eljárások, rendes bíróság előtti és választottbírósági ügyek, valamint a közigazgatási eljárások területén.

Dr. Kovács Eszter

dr_kovacs_eszter

2006-ban végzett az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Tanulmányai befejezését követően először a közigazgatásban (NAV, a másodfokon eljáró Fővárosi Földhivatal), majd ezt követően 2011-től a Marosi, Préda és Társa Ügyvédi Irodában szerzett szakmai tapasztalatot, 2012-ben alapította meg saját ügyvédi irodáját. 2009-ben az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán Ingatlanforgalmi Szakjogász végzettséget szerez. Jelenleg egyéni ügyvédként a Préda Ügyvédi Iroda együttműködő partnere.
Főbb szakterületei: ingatlanjog, munkajog, üzleti szerződések, építési jog, társasági jog, csőd- és felszámolások joga, családjog, civil szervezetekkel kapcsolatos, valamint peres eljárásokban történő képviselet.
kapcsolat: eszter.kovacs@preda.hu

Dr. Csönge Viktória

2007-ben végzett az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, Győrben. Tanulmányai befejezését követően egy ingatlan- és közigazgatási joggal, majd egy polgári joggal széles körben foglalkozó ügyvédi irodában szerzett szakmai tapasztalatot. Jelenleg egyéni ügyvédként a Préda Ügyvédi Iroda együttműködő partnere.
Főbb szakterületei: ingatlanjog, agrárjog, munkajog, szerződések, társasági jog, végrehajtási jog, csőd- és felszámolások joga, civil szervezetekkel kapcsolatos, valamint peres és nem peres eljárásokban történő képviselet.
kapcsolat: viktoria.csonge@preda.hu

ifj. dr. Csenterics Ferenc