COVID-19 járvány hatása a szerződéses kötelezettségekre

A koronavírus terjedése okán fellépő helyzetekben nehézkessé válhat a már megkötött szerződések teljesítése. 

A szerződésszegő fél mentesülhet azonban bizonyos esetekben a kártérítési felelőssége alól: például ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. A szerződést szegő fél ellenőrzési körén kívül esőnek tekinthetők mindazon körülmények, amelyekre „a fél nem képes hatást gyakorolni“. Pl. a vis maior hagyományos esetei, így a járvány is és a természeti katasztrófák egyéb esetei: (földrengés, tűzvész, aszály, fagykár, árvíz, szélvihar, villámcsapás stb.) vagy akár többek között a szerződésszerű teljesítést lehetetlenné tevő radikális piaci változások (mint drasztikus árrobbanás, a fizetés pénznemének rendkívüli meggyengülése stb.).

Fontos azonban, hogy mindig az adott szerződés tartalmából kell kiindulni. Egyedileg szükséges nézni az egyes szerződési rendelkezéseket, pl, hogy vis maior-ról rendelkeztek-e és hogyan a felek; illetőleg egyes szerződéstípusok speciális voltát is tisztázni szükséges (pl. bérleti szerződések esetében ez különösen fontos lehet és a kialakult helyzetet jelentős mértékben könnyítheti).

Ha kérdése van fennálló szerződésének teljesítésével kapcsolatban, akkor Irodánk online konzultációval, az egyes szerződéses és jogszabályi rendelkezések megfelelő értelmezésével, a felek közötti egyeztetések lebonyolításával, a szerződések szükség szerinti módosításával vagy megszüntetésével áll szíves rendelkezésére.

E-mail: office@preda.hu